LPEU/2020/36 COM(2020)59 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva, pokiaľ ide o prijatie zmien viacerých príloh k Chicagskemu dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)59
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/36
Dátum ukončenia procesu: 24.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia: 20.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020