LPEU/2020/357 COM(2020)267 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícií, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie zmien protokolov 1 a 4 k dohode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)267
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/357
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 29.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020