LPEU/2020/353 COM(2020)264 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Ochrana údajov ako pilier posilnenia postavenia občanov a prístupu EÚ k digitálnej transformácii – dva roky uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)264
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/353
Dátum ukončenia procesu: 04.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia: 04.08.2020