LPEU/2020/351 COM(2020)265 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A RADE AUDÍTOROV o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)265
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/351

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 03.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)