LPEU/2020/350 COM(2020)268 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Výročná správa predkladaná orgánu udeľujúcemu auditórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)268
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/350

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 09.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.07.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)