LPEU/2020/35 JOIN(2020)3 SPOLOČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o všeobecnom systéme preferencií za obdobie rokov 2018 – 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2020)3
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/35

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.02.2020
Ukončenie štádia: 11.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)