LPEU/2020/349 COM(2020)255 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti s prijatím spoločných operačných postupov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)255
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/349
Dátum ukončenia procesu: 31.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia: 23.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 31.08.2020