LPEU/2020/346 COM(2020)257 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 216/2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)257
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/346
Dátum ukončenia procesu: 21.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020