LPEU/2020/345 COM(2020)243 OZNÁMENIE KOMISIE RADE, v súlade s článkom 395 smernice Rady 2006/112/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)243
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/345
Dátum ukončenia procesu: 10.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020