LPEU/2020/340 COM(2020)260 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)260
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/340
Dátum ukončenia procesu: 13.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia: 29.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia: 29.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia: 13.07.2020