LPEU/2020/338 COM(2020)245 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Stratégia EÚ v oblasti vakcín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)245
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/338
Dátum ukončenia procesu: 17.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020