LPEU/2020/337 COM(2020)253 BIELA KNIHA o vytvorení rovnakých podmienok v oblasti zahraničných subvencií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)253
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: PMÚ SR akceptoval gestorstvo k bielej knihe s tým, že MH SR bude figurovať v roli spolugestora (spoločne s pôvodne určeným ÚVO a MF SR)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/337
Dátum ukončenia procesu: 03.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 03.09.2020