LPEU/2020/336 COM(2020)239 SPRÁVA KOMISIE RADE Šestnásta správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 866/2004 z 29. apríla 2004 a o situácii vyplývajúcej z jeho uplatňovania za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)239
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/336

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.06.2020
Ukončenie štádia: 23.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia: 23.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)