LPEU/2020/335 COM(2020)238 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Štrnásta výročná správa za rok 2019 o vykonávaní pomoci Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 389/2006 z 27. februára 2006, ktorým sa vytvára nástroj finančne...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)238
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhujeme za gestora MZVaEZ, nakoľko pracovná skupina zaoberajúca sa predmetnou správou spadá pod Radu GAC.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/335
Dátum ukončenia procesu: 16.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.06.2020
Ukončenie štádia: 23.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia: 23.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 21.07.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 21.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020