LPEU/2020/332 COM(2020)64 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU Správa o vplyve umelej inteligencie, internetu vecí a robotiky na bezpečnosť a zodpovednosť

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)64
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/332

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 17.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)