LPEU/2020/331 COM(2020)248 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Udržateľnejší rybolov v EÚ: aktuálny stav a smerovanie na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)248
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/331

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 29.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)