LPEU/2020/330 COM(2020)236 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o prekážkach obchodu a investícií 1. január 2019 – 31. december 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)236
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/330
Dátum ukončenia procesu: 14.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 14.07.2020