LPEU/2020/33 COM(2020)47 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení pravidiel fakturácie stanovených v smernici 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)47
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/33

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.02.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)