LPEU/2020/328 COM(2020)247 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o oznamovanie rozdielov v porovnaní s prílohami 1 a 6 k Dohovoru o medzin...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)247
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/328
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020