LPEU/2020/327 COM(2020)235 OZNÁMENIE KOMISIE RADE Finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde Európsky rozvojový fond (ERF): prognózy záväzkov, platieb a príspevkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)235
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/327

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)