LPEU/2020/322 COM(2020)237 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE KONVERGENČNÁ SPRÁVA Z ROKU 2020 (vypracovaná v súlade s článkom 140 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)237
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/322

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.06.2020
Ukončenie štádia: 18.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.06.2020
Ukončenie štádia: 19.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)