LPEU/2020/321 COM(2020)232 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení uplatňovania a rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)232
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/321

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.06.2020
Ukončenie štádia: 10.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.06.2020
Ukončenie štádia: 10.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)