LPEU/2020/320 COM(2020)230 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles 2020 na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)230
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Problematika gestorstva k programu Pericles IV sa riešila na úrovni KEÚ, ktorá v spolupráci s ÚV rozhodla, že gestorom daného programu je NBS. Z tohto dôvodu MF SR namieta gestorstvo a požaduje uvedenie NBS ako gestora daného programu.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/320
Dátum ukončenia procesu: 07.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.06.2020
Ukončenie štádia: 09.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.06.2020
Ukončenie štádia: 09.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.06.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020