LPEU/2020/32 COM(2020)57 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Posilnený proces pristúpenia – dôveryhodná perspektíva členstva v EÚ pre západný Balkán

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)57
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/32
Dátum ukončenia procesu: 04.03.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 18.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: 04.03.2020