LPEU/2020/31 COM(2020)55 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Preskúmanie správy hospodárskych záležitostí Správa o uplatňovaní nari...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)55
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/31

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)