LPEU/2020/30 COM(2020)42 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v príslušných výboroch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, pokiaľ ide o návrhy na zmeny predpisov OSN č. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 a 152, návrhy na zmeny globálnych technických predpisov (GTP) č. 3, 6 a 16, návrh zmien konsolidovanej rezolúcie R.E.5 a návrhy na povolenia na vypracovanie zmeny GTP č. 6 a vypracovanie nového GTP týkajúceho sa určenia výkonu elektrifikovaného vozidla (DEVP)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)42
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/30
Dátum ukončenia procesu: 18.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 18.02.2020