LPEU/2020/287 COM(2020)442 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Rozpočet EÚ umožňujúci realizáciu plánu obnovy Európy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)442
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/287
Dátum ukončenia procesu: 18.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 28.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 18.06.2020