LPEU/2020/282 COM(2020)405 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)405
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu rámcového rozhodnutia EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/282
Dátum začiatku MPK: 15.07.2020
Dátum konca MPK: 21.07.2020
Dátum ukončenia procesu: 22.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 02.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 04.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020