LPEU/2020/277 COM(2020)408 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)408
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného prijatia európskej legislatívy v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených pandémiou COVID-19.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/277
Dátum začiatku MPK: 24.06.2020
Dátum konca MPK: 30.06.2020
Dátum ukončenia procesu: 03.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 03.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.06.2020
Ukončenie štádia: 04.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 23.06.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020