LPEU/2020/273 COM(2020)409 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej pomoci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)409
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného schválenia stanoviska z dôvodu rýchleho napredovania negociácií na úrovni EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/273
Dátum začiatku MPK: 25.06.2020
Dátum konca MPK: 01.07.2020
Dátum ukončenia procesu: 03.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 02.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 04.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020