LPEU/2020/27 COM(2020)39 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 11 – 12/2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)39
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/27

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)