LPEU/2020/264 *COM(2020)209 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o vykonávaní iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)209
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Gestorom nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“), v zmysle ktorého je vypracovaná predložená správa, je MV SR. Obdobnú výročnú správu za rok 2018 (LPEU/2019/351) taktiež gestorsky zastrešovalo MV SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/264
Dátum ukončenia procesu: 26.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.05.2020
Ukončenie štádia: 25.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.05.2020
Ukončenie štádia: 25.05.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.05.2020
Ukončenie štádia: 25.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.05.2020
Ukončenie štádia: 25.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.05.2020
Ukončenie štádia: 26.03.2021