LPEU/2020/26 COM(2020)35 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)35
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/26
Dátum ukončenia procesu: 19.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.02.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 19.02.2020