LPEU/2020/25 COM(2020)43 SPRÁVA KOMISIE RADE O ODPORÚČANIACH SKUPINY ODBORNÍKOV NA VYSOKEJ ÚROVNI NA POSILNENIE EURÓPSKEJ FINANČNEJ ARCHITEKTÚRY PRE ROZVOJ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)43
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/25
Dátum ukončenia procesu: 16.03.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: 16.03.2020