LPEU/2020/24 *COM(2020)34 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde solidarity Európskej únie za roky 2017 – 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)34
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Vzhľadom na to, že výročná správa o Fonde solidarity má všeobecný charakter a do inštitucionálneho rámca pri realizácii Fondu solidarity v SR spadá aj Ministerstvo životného prostredia SR, navrhujeme ako spolugestora doplniť aj MŽP SR
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/24
Dátum ukončenia procesu: 17.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.02.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020