LPEU/2020/222 COM(2020)204 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o skúsenostiach, ktoré členské štáty získali pri plnení národných úloh stanovených vo svojich národných akčných plánoch a o pokroku pri vykonávaní smernice 2009/128/ES o udržateľnom používaní pesticídov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)204
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/222

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 20.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 21.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)