LPEU/2020/22 COM(2020)33 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV O VYKONÁVANÍ SMERNICE 2000/53/ES O VOZIDLÁCH PO DOBE ŽIVOTNOSTI ZA OBDOBIE 2014 – 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)33
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/22
Dátum ukončenia procesu: 21.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 30.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 31.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 31.01.2020
Ukončenie štádia: 21.04.2020