LPEU/2020/21 COM(2020)32 Návrh ROZHODNUTIE RADY o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)32
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/21

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 31.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.01.2020
Ukončenie štádia: 31.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)