LPEU/2020/209 COM(2020)556 SPRÁVA KOMISIE Slovensko Správa vypracovaná v súlade s článkom 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)556
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/209

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 20.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 21.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)