LPEU/2020/195 COM(2020)196 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Svetovej colnej organizácie (WCO), pokiaľ ide o prijatie vysvetľujúcich poznámok, stanovísk o zaradení tovaru alebo iných návodov týkajúcich sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčaní na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)196
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/195
Dátum ukončenia procesu: 05.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia: 15.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.05.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020