LPEU/2020/193 COM(2020)195 Návrh ROZHODNUTIE RADY ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európske...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)195
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/193
Dátum ukončenia procesu: 26.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.05.2020
Ukončenie štádia: 26.05.2020