LPEU/2020/190 COM(2020)194 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o oznámenie dobrovoľnej účasti v systéme kompenzácie a znižovania emisií ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)194
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/190
Dátum ukončenia procesu: 04.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.05.2020
Ukončenie štádia: 27.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 04.06.2020