LPEU/2020/19 COM(2020)37 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pracovný program Komisie na rok 2020 Ambicióznejšia Únia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)37
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/19
Dátum ukončenia procesu: 12.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020