LPEU/2020/18 COM(2020)27 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE PRÍPRAVA KONFERENCIE O BUDÚCNOSTI EURÓPY

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)27
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/18
Dátum ukončenia procesu: 12.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020