LPEU/2020/178 COM(2020)198 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)198
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o časovo naliehavý spis, ktorý budú ministri pravdepodobne schvaľovať na júnovej Rade ECOFIN.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/178
Dátum začiatku MPK: 01.06.2020
Dátum konca MPK: 05.06.2020
Dátum ukončenia procesu: 10.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2020
Ukončenie štádia: 06.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.06.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020