LPEU/2020/169 COM(2020)168 OZNÁMENIE KOMISIE RADE v súlade s článkom 395 smernice Rady 2006/112/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)168
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/169

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.05.2020
Ukončenie štádia: 07.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)