LPEU/2020/165 COM(2020)162 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Štvrtá výročná správa o nástroji pre utečencov v Turecku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)162
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/165
Dátum ukončenia procesu: 18.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 30.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020