LPEU/2020/163 COM(2020)190 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2020 Pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)190
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/163
Dátum ukončenia procesu: 22.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 13.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.05.2020
Ukončenie štádia: 13.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.05.2020
Ukončenie štádia: 22.05.2020