LPEU/2020/161 COM(2020)315 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Support to the Western Balkans in tackling COVID-19 and the post-pandemic recovery Commission con...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)315
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/161
Dátum ukončenia procesu: 18.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 07.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020