LPEU/2020/159 COM(2020)184 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Hodnotenie Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky, Výkonnej age...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)184
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Pridelenie gestorstva uvádzaného dokumentu pre MŠVVaŠ SR je irelevatné. Vzhľadom na charakter obsahu by malo byť gestorstvo nadrezortné.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/159
Dátum ukončenia procesu: 12.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.04.2020
Ukončenie štádia: 30.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 30.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 12.05.2020